Welkom bij Made by Inepie, onafhankelijk Stampin’ Up! demonstrator

Privacy Verklaring Madebyinepie

Ine van den Eijnden, wonende aan Faramir 23, 5663 SH Geldrop, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://madebyinepie.wordpress.com

Faramir 23, 5663 SH Geldrop

+31611102125

Ine van den Eijnden is de Functionaris Gegevensbescherming van Madebyinepie .Zij is te bereiken via
madebyinepie@gmail.com .
Ine van den Eijnden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij van jou gebruiken

  • Voor en Achternaam
  • Adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Deze gegevens hebben wij nodig voor:

  • het afhandelen van jouw  betaling.
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/ of reclame folder.
  • Je te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen of diensten bij je af te leveren.

 

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
madebyinepie@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Ine van den Eijnden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Ine van den Eijnden neemt (niet) op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

Wij bewaren de persoonsgegevens 7 jaar ivm de belastingen. Wij delen alleen persoonsgegevens met
Stampin’Up! voor het verzorgen van jouw bestelling.
Ine van den Eijnden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ine van den Eijnden en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar madebyinepie@gmail.com. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ine van den Eijnden wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Ine van den Eijnden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met madebyinepie@gmail.com. Dus we gebruiken
jouw gegevens alleen om : Het afhandelen van jouw betaling  en het verzenden van onze nieuwsbrief .Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Om goederen
en diensten bij je af te leveren .
Ine van den Eijnden analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. – Ine van den Eijnden verwerkt
ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben
voor onze belastingaangifte. Ine van den Eijnden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ine van den Eijnden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. Ine van den Eijnden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. –
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw
gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het
hangslotje in de adresbalk.

Categorieën:Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s